Forside

Grundejerforeningen Rosenvej - Svinninge

Velkommen til grundejerforeningens hjemmeside.

Opdateret 24. februar 2017

 

 

Da hjemmesiden er under stadig opdatering, er I meget velkomne til at komme med indlæg og forslag af

enhver art til: gf.rosenvej@gmail.com

 

 

Lidt om foreningen

 

Rosenvej består af 28 parceller fordelt på 1 stamvej, der begynder ved Ledegårdsvej, samt 3 stikveje.

 

Foreningens vision er bl.a.

- at fremme fællesskabet

- at motivere det gode naboskab

 

Bestyrelsens mission er bl.a.

- at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve.

Grundejerforeningen Rosenvej er, sammen med grundejerforeningerne Byg-, Rug- og Havrevænget samt Hvedevænget (både økonomisk og arbejdsmæssigt) sammen om fællesarealet, kaldet PARKEN.

 

Regler og forordninger

1. Der afholdes 2 arbejdsdage om året – forår og efterår i vores fællesanlæg, kaldet ”Parken”.

2. Kanterne ud til stien holdes fri for ukrudt, så græs og mos ikke breder sig ud over asfalten på stierne.

3. Det er som udgangspunkt forbudt at holde på vejen eller på græsarealerne.

4. Man har pligt til at salte stikstier uden for egen parcel.

5. Grundejerforeningen sørger for græsslåning langs stierne.

6. Grundejerforeningen sørger for snerydning på stierne.

 

Nyttige Links: